Causa

Význam: příčina, důvod, podnět ; důvodná příčina, právo, plné právo ; omluva, námitka ; předstíraná příčina, záminka, zástěra, výmluva

Další latinský slovník

Sacrilegus

svatokrádežný, rouhavý, bohaprázdný, bezbožný, hříšný, zločinný ; sbírající n. kradoucí posvátné věci

Porca

prase, vepř

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Legatus pro praetore

velitelův zástupce

Mors

smrt ; mrtvola ; krev

Subministro

dodávat, dovážet