Causa

Význam: příčina, důvod, podnět ; důvodná příčina, právo, plné právo ; omluva, námitka ; předstíraná příčina, záminka, zástěra, výmluva

Další latinský slovník

Tumultus

nepokoj, povstání

Suppleo

nahradit, doplnit, zaplnit

Apud sedem apostolicam

k apoštolskému stolci (LMALB)

Solummodo

jen, pouze, jenom, toliko

Plantatio

vysazení, zasazení (rostliny)

Paenito

(impers. paenitet me) (alcis rei) lituji, je mi líto, želím, mrzí mě, nelíbí se mi, nejsem spokojen ; stydím se ; (pers.) kát se ; litovat, želet