Cellararium

Význam: sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Další latinský slovník

Verbis

ústně

Sagimen

tuk (živočišný), sádlo (MLLM, z ekvivalentů dost jasně vyvozeno i živočišný, rod neuveden, příklady, ze kt. by se dal vyvodit, taky ne ; Pražák vůbec nic)

Impendeo

hrozit

Sibi

(střv. též) jemu, jí (dativ osobního zájmena pro 3. osobu, předmět nemusí být totožný s podmětem) (Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice, 43) ; jim (DZ ex TDH)

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Turba

zástup, nával, lidé, dav, hlouček, tlupa, smečka, hejno ; množství, hromada, kupa ; lid, národ ; hřmot, ruch, vřava, povyk ; zmatek, nepořádek