Aestimatio

Význam: odhad

Další latinský slovník

Melioramentum

(Pražák nic)

Agricultura

zemědělství, hospodářství

Sidereus

hvězdný, hvězdnatý ; zářící, třpytný

Reconciliatio

opětné zjednání, obnovení ; smíření, usmíření

Mensa

stůl ; oltář ; pokladna ; jídlo, hostina

Humilis

nízký rodem, postavením