Condictio

Význam: viz condicio

Další latinský slovník

Commemmoro

připomínat, vzpomínat

Ab Insulis

z Lille

Fabulosus

bájný, vybájený, vymyšlený (LMALB) ; milující báje? (fabulosi Britones ; DZ)

Perfidia

zrada, zpronevěra

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Vaco

být prázden, neobydlen, neosazen