Aliquotiens

Význam: několikrát

Další latinský slovník

Adequito

najíždět, dorážet

Precor

prosit, vyprošovat si, doprošovat se, prosebně vzývat, přimlouvat se (za koho u Boha), modlit se (ke komu za co) ; přát si, žádat ; přát komu co (dobro apod.)

Quotannis

každoročně

Religiosus

řeholník, mnich

Prosum

dopomoci k čemu (DZ původně pro RS 42:21)

Munitio

opevnění, hradba