Aliquotiens

Význam: několikrát

Další latinský slovník

Dicio

poddanství, poručnictví, moc

Idem

týž, tentýž ; totéž (jako subst.) ; neměnící se, stejný ; opětovně (ve spojení se zájmenem) ; právě (ve spojení se zájmenem) ; zároveň (značí jednotu)

Propterea

proto

Cursu

během, tryskem, klusem

Permitto

poručit, přenechat, dovolit

Paenitentia

pokání ; lítost, žal ; změna smýšlení, obrat, změna mínění