Coaequalis

Význam: vzájemně rovný

Další latinský slovník

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Immobilis

nehybný, nepohyblivý (i v pozit. smyslu: nepodléhající změně)

Fluctus

vlna

Discensio

(viz dissentio)

Camba

noha (od kolene dolů ; MLLM) ; (lid. lat.) noha (noha vůbec ; DZ)

Subtraho

odnímat, brát