Munus

Význam: dar

Další latinský slovník

Praeco

hlasatel, vyvolavatel

Equus

(form. aequus)

Postpono

opomíjet, klást do pozadí

Gravissimum supplicium sumere de aliquo

co nejpřísněji potrestat

Vestis

oděv, oblek, šaty, šatstvo, roucho ; šat, roucho (jednotlivé, ale toto jen pozd.) ; tkanina, látka ; přikrývka, pokrývka, koberec ; šátek (bás. a pozd.)

Trini

trojí, tři