Hospitium

Význam: pohostinství

Další latinský slovník

Vizeliacensis

vézélayský

Intersum

účastnit se, být přítomen

Prandium

oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")

Finitimus

sousední

Serio

vážně

Cremona

Cremona