Quaero ex (ab) aliquo

Význam: zeptat se někoho

Další latinský slovník

Iniquus

nerovný (o povrchu) ; srázný ; nestejný, nerovný, nespravedlivý ; nepříhodný, nevýhodný ; nepříznivý, nevraživý, nepřátelský ; neklidný, rozhořčený, hněvivý (o povaze) ; nehodný, nespravedlivý (DZ)

Discludo

oddálit, odloučit, rozdělovat

Vestigium

chvíle, okamžik, krok

Clamor

křik

Inquisitor

vyšetřovatel, (spec.) inkvizitor

Triennium

tři roky