Ascensio Domini

Význam: Nanebevstoupení Páně

Další latinský slovník

Alteruter ... alterutrum

jeden ... druhého, každý z obou ... toho druhého

Facultas

možnost, příležitost

Latitudo

širokost, rozlehlost

Florentinus

florentský

Iracundus

zlostný, popudlivý

Attingo

dotýkat se, sahat