Ascensio Domini

Význam: Nanebevstoupení Páně

Další latinský slovník

Patens

otevřený, přístupný, ničím nechráněný

Rauba

kořist ; (spec.) oblečení ukořistěné na nepříteli ; (od 13. stol.) oblečení ; (od 13. stol.) vrchní oděv (mužský i ženský) ; livrej ; cennosti, cenné věci

Paria

dvojice, pár ; (od 13. stol.) pairové ; (od 13. stol.) bratrstvo

Norici

Bavoři

Iustus

oprávněný, správný

Significo

dávat najevo, ukazovat, naznačovat