Ascensio Domini

Význam: Nanebevstoupení Páně

Další latinský slovník

Quandoque

někdy, jednou ; když, kdykoli (jen) ; poněvadž, ježto, jelikož

Observo

dbát, zachovávat

Labor

sunout se, šinout se, smekat se, klouzat ; jet, sjet ; letět ; plazit se, plížit se ; plynout ; plout ; klopýtnout ; přen. klopýtnout, pochybit, zbloudit ; vklouznout kam, vkrádat se, plížit se ; spadnout kam

Eo

tam

Excepto

(abl.) mimo koho, kromě koho