Alta voce

Význam: nahlas

Další latinský slovník

Exiguus

nepatrný

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Immineo

být blízko, blížit se, hrozit

Impendeo

hrozit

Minister

hodnostář

Pabulatio

svážení píce pro dobytek