Mobilitas

Význam: hbitost, pohyblivost

Další latinský slovník

Armo

vyzbrojit, vypravit

Moderor

krotit, ovládat, mírnit

Commuro

změnit, vyměnit

Inopia

nedostatek, nouze, chudoba

Propre (asi err.)

(MLLM nic)

Tumultus

nepokoj, povstání