Adesse

Význam: být přichystán

Další latinský slovník

Vacatio

osvobození, zproštění

Protinus

přímo, hned, vpřed, kupředu, nepřetržitě

Versor

pohybovat se, být

Permulceo

upokojit, ukonejšit, utišit

Tollo

vzít pro sebe, sebrat, odebrat

Potior potiri

zmocnit se