Verto

Význam: otáčet

Další latinský slovník

Blaveum

modř, modrá barva

Examino

zkoušet, zkoumat, [zhodnotit (DZ)] ; odvažovat, vážit

Plus

víc, více

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Fractio panis

lámání chleba

Postulo

žádat, požadovat