Iunctus

Význam: sousedící, spojený

Další latinský slovník

Populus Israel

lid Izraele

Legatus pro praetore

velitelův zástupce

Totus mundus

celý svět ; (přen.) všichni

Ubi primum

když, jakmile

Legatio

vyslanectví

Quam

jak velice, jak málo