Aerarius

Význam: kovový, měděný, spěžový, bronzový ; peněžní, finanční

Další latinský slovník

Iupan

župan

Freda et tributa

poplatky a dávky

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Intra

uvnitř

Memoria

paměť

Coniugium

manželské spojení, sňatek, manželství ; páření (o zvířatech) ; choť, manžel, manželka