Aerarius

Význam: kovový, měděný, spěžový, bronzový ; peněžní, finanční

Další latinský slovník

Querela

nářek, hořekování, stesk ; žaloba, stížnost ; roztržky, rozmíšky (v pl.) ; žalostná píseň

Putridus

shnilý, nahnilý, zkažený, ztrouchnivělý, zpráchnivělý, zetlelý ; (o zubech) vykotlaný ; zvadlý ; (ani náznak průběhového významu "tlející" apod.)

Neu = neve

ani, nebo, aby ne

Conclamo

zvolati

Romania

Byzanc

Marca

občina (někdy ; různý význam)