Augeo

Význam: nadsazovat, zveličovat ; obdařit, opatřit, obohatit, zahrnout čím ; povýšit, povznést, vyznamenat ; dospět, dovršit (nějaký věk)

Další latinský slovník

Iudicatio

rozsudek ; soudní obvod, soudní okrsek

Comminiscor

vymýšlet, vynalézat ; vymýšlet něco nepravého, smyslit

Retineo

zadržet, zdržet

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec

Insignis

nápadný, pro výstrahu

Comendo

(viz commendo)