Augeo

Význam: nadsazovat, zveličovat ; obdařit, opatřit, obohatit, zahrnout čím ; povýšit, povznést, vyznamenat ; dospět, dovršit (nějaký věk)

Další latinský slovník

Signis occurrere

narazit na

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Inaniter

neprávem, nepodloženě ; marně

Latrocinium

loupež, zákeřnictví

Spiritus sanctus

Duch svatý

Exprimo

vymačkat, vytlačit, vytvořit