Impio

Význam: [Pražák nic. Zřejmě deklasující neologismus podle pio, are.]

Další latinský slovník

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Archanus

tajný

Satisfacio

omluvit se, ospravedlnit se

An

či

Discretus

rozdělený ; oddělený, odlehlý ; jemný, zdvořilý, vybraný (DZ), urozený ; prozíravý, moudrý, rozvážný, uvážlivý, opatrný ; rozumný, uvážený, promyšlený ; nespojitý, přetržitý ; zvláštní, vlastní (fil. o supozici či pojmu) ; význačný, znamenitý (DZ slovutný

Rector palatii

majordomus