Ob hanc causam

Význam: z té příčiny

Další latinský slovník

Ambages

okliky ; okolky,okolkování ; záhady, dvojsmysly, nejasnosti, narážky

Insignis

nápadný, pro výstrahu

Den

(střv.) (jihofr.) předložka "de" stažená se členem

Permaneo

zůstat, setrvat

Societas

spoluúčast (vojenská)

Invetero

nechat zestárnout