Coepi

Význam: začal jsem

Další latinský slovník

Paenitentiam agere

činit pokání ; litovat, želet, pociťovat lítost

Econverso

a obráceně, a vice versa

In primis

předně, mezi prvními

Quid novum?

Co (je) nového?

Funus

pohřeb

Angustiae

úžina