Pecco

Význam: provinit se, hřešit, chybovat

Další latinský slovník

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

Cognatio

kmen

Res

stav

Fido

věřit, důvěřovat komu (alci, ale též re) ; mít důvěru ; osmělovat se, odvažovat se (s inf.) ; být přesvědčen, že

Innocens

neškodný, poctivý, řádný

Nequeo

nebýt s to, nemoci