Conatus

Význam: pokus

Další latinský slovník

Inclino

naklonit, sklonit ; naklánět se, chýlit se ke konci, nachylovat se ; kolísat, hotovit se k ústupu (voj.) ; svalovat, uvalit (břemeno na koho) ; nabýt moci ; přiklonit se k čemu ; měnit se

Incongruus

nevhodný, nemístný

Insidiae

léčky, nástrahy, úklady

Forsan

snad, možná

Mors

smrt ; mrtvola ; krev