Ambactus

Význam: služebník

Další latinský slovník

Cogitatio

myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Vectigal

daň, poplatek

Concupisco

zatoužit po čem (alqd), roztoužit se ; bažit, toužit, dychtit po čem (alqd)

Moymir

Mojmír

Adiuratus

přísežný ; svěcený, zaklínaný

Hovizatio

zálety, freje, smyslný požitek