Calefio

Význam: (pas. od calefacio) být ohříván, ohřívat se

Další latinský slovník

Ad multam noctem

když již noc postoupila

Blandimentum

lichocení, úlisný způsob ; vnadidlo, lahoda, půvab

Tardo

zdržet, zadržet, ochromit

Paulo

krátce, o trochu

Posco

požadovat

Pernicies

záhuba, zhouba, zkáza