Ihesus

Význam: Ježíš

Další latinský slovník

Suspicor

podezřívat

Accuso

obvinit, vinit, vytýkat, žalovat

Vela cadunt

spouštějí se plachty

Debacchor

šílet, zuřit, bouřit, vybouřit se

Exactor

výběrčí

Liber

svobodný, volný