Albigensis

Význam: albigenský

Další latinský slovník

Omnimo

celkem, všeho všudy

Transgressio

přecházení, přechod ; hyperbaton, přestavení slov

Policus

nebeský

Discumbo

rozesadit se, rozsadit se, rozložit se (každý na své místo), usadit se, sedět u stolu, zasednout, sedět ; stolovat, být na hostině, hodovat ; ulehnout ke spánku, jít spát ; zasedat v radě

Quamplures

(Pražák nic, MLLM nic)

Mihi opus est

potřebuji