Albigensis

Význam: albigenský

Další latinský slovník

Recta regione

přímým směrem

Palam

veřejně

Rationem reddo pro alqa re

skládat účty z čeho

Disco

učit se, naučit se (alqd. čemu), být vyučován, být posluchačem (koho), studovat (práva) ; poznávat, poznat ; dovědět se, zvědět (rozhodně nenalezen význam "vyučovat")

Repeto

zpět žádat

Precor

prosit, vyprošovat si, doprošovat se, prosebně vzývat, přimlouvat se (za koho u Boha), modlit se (ke komu za co) ; přát si, žádat ; přát komu co (dobro apod.)