Pando

Význam: rozpínat, rozléhat

Další latinský slovník

Ebrius

opilý, opojený, podnapilý ; zpitý, opilý čím (přen.)

Prognatus

zrozený, pocházející

Ire ad diabolum

táhnout k čertu

Generaliter

obecně, všeobecně

Rauba lecti

povlečení

Aes viride

měděnka