Ad verbum

Význam: doslova

Další latinský slovník

Ambactus

služebník

Occultum

skrytost, tajnost

Pergere iter

pokračovat v cestě

Castrum

hrad ; castrum, opevněná vesnice (v Dějiny Byzance psáno kastra, což je řecká podoba)

Ficta

nesmysly

Multus

mnohý, četný ; velký, veliký, značný ; důkladný, obšírný, rozvláčný