Ad verbum

Význam: doslova

Další latinský slovník

Perfacile

velmi snadné

Praedictus

uvedený, zmíněný, řečený

Ratio militaris

vojenské umění, vojenství

Auditor

posluchač ; žák

Ulterius

dále (o míře a způsobu)

Perpetro

vykonat, dokonat, dokončit, provést, uskutečnit ; dokázat, dovést, způsobit (aby)