Munio

Význam: chránit, krýt

Další latinský slovník

Commode

náležitě, vhodně

Late

do šířky

Lacesso

pokoušet, napadat, vyzývat, podněcovat, dorážet

Pridie

den předtím

Succido

podtít, podseknout, podežínat

Consisto

zastavit se