Faber falcastrorum m.

Význam: výrobce kos, kosař (sic)

Další latinský slovník

Tempto = tento

pokoušet, napadat, dráždit

Discessus

odchod

Capio

dorazit, obsadit

Colligo

nabýt, získat

Voto

zaslíbit (dceru Bohu apod.)

Enim

přece, vždyť