Princeps huius mundi

Význam: vládce tohoto světa (označení pro ďábla)

Další latinský slovník

Paulatim

pomalu, ponenáhlu

Novissimus

(MLLM jen novissimo)

Yspania

Španělsko, Hispánie

Mons Guimari

Montwimers (tj. Mont-Aimé v Champagne, ale výklady jsou různé)

Iter

cesta

Reservo

nechat, uchovat