Absente

Význam: v nepřítomnosti (koho)

Další latinský slovník

Vis

spousta, hojnost

Demonstro

sdělovat, oznamovat

Sufficienter

dostatečně

Brutum

němá tvář, nerozumný tvor

Populus Israel

lid Izraele

Occitanus

okcitánský