Serva empticia

Význam: dlužná otrokyně? (často se vyskytuje v Iz dubrovačkog archiva 3)

Další latinský slovník

Suo nomine

osobně, z osobních důvodů

Institutum

jako obyčejně, podle svého zvyku

Tantus

tak velký, stejně velký

Mustella

lasička

Cubile

lůžko

Inusitatus

neobyčejný, neobvyklý