Alteruter

Význam: jeden (ze dvou či z obou) ; jeden nebo druhý

Další latinský slovník

Cohortor

povzbudit

Intellectio

rozumový akt

In pane et aqua

o chlebu a vodě

Dies communis

všední den

Contexo

plést, spojovat, skládat se

Cum

(spojka s indikativem:) když (časově) ; když tu, a tu, když najednou ; když, kdykoli (cum iterativum) ; tím, když..., tím, že...