Cadere a feudo

Význam: ztratit právo na léno

Další latinský slovník

Poena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Ditissimus

nejbohatší

Denego

odepřít, popřít

Meliores

velmoži

Denique

konečně, teprve

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat