Ambo

Význam: oba dva spolu (skloňováno podle duo)

Další latinský slovník

Vestimenta mutare

převléknout se

Nominatim

jmenovitě, výslovně, jménem

Merum

čisté víno, nemíšené víno, neředěné víno

Repraesento

hned provésti

Hiemo

přezimovat

Formo

utvořit, vytvářet, tvořit, odlévat, vytesat, zpracovávat, formovat ; uspořádat, strojit, pořádat ; krášlit, zdobit, šlechtit ; uzpůsobovat, vzdělávat, učit, pěstovat