Undique

Význam: odevšad, ze všech stran

Další latinský slovník

Inermis

bez zbraně, neozbrojení

Conquiesco

odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat

Servitium animae n.

(souhrn skutků pro spásu duše)

Orbis terrarum m.

okršlek zemský, okrsek zemský

Manuscriptum

rukopis

Haedus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)