Circumspicio

Význam: uvažovat, rozvažovat

Další latinský slovník

Intermitto

nechat mezeru, uplynout

Inter cetera

především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Castrum

hrad ; castrum, opevněná vesnice (v Dějiny Byzance psáno kastra, což je řecká podoba)

Ex usu

k prospěchu

Nihilo secius

nicméně, přece

Indignatio

hněv