Si

Význam: zda

Další latinský slovník

Guallia

Wales (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 64)

Insolitus

nepřivyklý čemu, neuvyklý čemu, neznající co ; neobvyklý, nezvyklý, neznámý, cizí ; neobyčejný, zřídkavý, řídký, vzácný, kromobyčejný

Separatim

odděleně, odloučeně, zvlášť

Moderor

krotit, ovládat, mírnit

Rota

kolo

Naenia

pohřební píseň, žalozpěv ; kouzelné říkadlo, kouzelnická píseň ; píseň, popěvek