Numquid

Význam: cožpak?

Další latinský slovník

Serblia

Srbsko

Inferiora

hlubiny

Adhortor

vybízet, pobízet

Actus fidei m.

svědectví víry, autodafé

Tragurium n.

Trogir (dalmatské město)

Excello

vynikat, předčit, převyšovat