Ieiuno

Význam: postit se

Další latinský slovník

Cunctor

váhat

Persequtio

(form. persecutio)

Cruentus

krvavý, krvavě červený ; krvavý, potřísněný krví ; krvelačný, krvavý, krutý ; barvy pečetního vosku

Auriga

vozataj, kormidelník

Mare internum n.

Středozemní moře

Immediate

přímo, bezprostředně, nezprostředkovaně