Itaque

Význam: [často užíváno jako výplňkové slovo, jež se obvykle nepřekládá]

Další latinský slovník

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Largiter

hojně

Crebs

(Pražák nic)

Defero

brát ohled? (tak Vg Dt 28,50)

Perfringo

prolomit, prorazit, porazit

Offero

přivést (např. k Bohu ; 1P 3,18 a Moneta 61a)