Dimetior

Význam: vyměřovat, rozměřovat

Další latinský slovník

Novicius

novic ; nováček, nový ; nový otrok

Eremita

poustevník

Suspicor

podezřívat

Destruo

strhnout, zbourat, zbořit, pobořit ; ničit, hubit, vyhubit ; podrýt, podkopat (přen.)

Angustus

těsný, úzký

Alienus

cizí, nepříznivý, nevýhodný