Consolatio

Význam: potěšování, potěcha, útěcha ; spis o útěše (mysli)

Další latinský slovník

Usus

zkušenost

Subitus

náhlý, nenadálý

Paradisus terrestris

pozemský ráj

Aspidus???

v Pražákovi nenal.

Ut

aby ; jak (způsobově) ; jak (zvolací) ; jako, jakožto, jakož, jak (přirovnávací co do způsobu, kdežto tam ... quam co do stupně) ; jak, jakmile (s ind., časově) ; kéž (s konj. ve větách přacích, klas. utinam) ; kde (bás. o místě)

Sagitta

šíp, střela