Bosona

Význam: Bosna

Další latinský slovník

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Triuisinus

treviský

Aliquo

někam ;

Suborior

vzejít, vzniknout?

Lugeo

naříkat, plakat

Consoror

spolusestra (spoluřeholnice)