Insuefactus

Význam: navyklý, vycvičený

Další latinský slovník

Frigidus

studený, chladný

Gidius

Jiljí

Parabola

kniha Přísloví

Romanum

románština, románský jazyk

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)

Francigina

Francouz (sic!)