Assuefacio

Význam: zvykat si, navykat, učit

Další latinský slovník

Opera

práce, činnost, námaha, přičinění ; služba, pomoc ; možnost práce, čas ; pracovník, dělník, nádeník

Involutus

zavinutý ; temný, nejasný

Viride aeris

měděnka

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Prospicio

opatřovat, postarat se

Prosequor

pronásledovat ; provázet, doprovázet, jít s kým ; utrhačně pokřikovat na koho ; prokazovat, dokazovat ; darovat, dát, věnovat komu co, poctít koho čím, za hodna uznat čeho ; vést k cíli, pokračovat, postupovat ; líčit, vykládat, vystihovat