Cemeterium

Význam: (form. coemeterium)

Další latinský slovník

Locus

místo, kout ; místo v přírodě ; poloha místa ; kraj, krajina, země, oblast ; dědina, osada, město ; místnost ; bydliště, byt ; rodidla, intimní (ženské) partie

Contumax

nadutý, vzdorný, vzdorovitý, zatvrdlý, nepoddajný, vzpurný

Fletus

pláč

Insolite

(Pražák ani MLLM nic)

Honestus

vážený, čestný, ctěný

Vestis

oděv, oblek, šaty, šatstvo, roucho ; šat, roucho (jednotlivé, ale toto jen pozd.) ; tkanina, látka ; přikrývka, pokrývka, koberec ; šátek (bás. a pozd.)