Quod

Význam: který, co (vztažné a tázací zájmeno neutra, ale v RS 50:24 i maskulina: Albanenses qui... et quod errant in pluribus quam ceteri)

Další latinský slovník

Amitto

vzdálit se, zratit

Luminaria

osvětlení, osvětlování ; osvětlení, světla, svítilny ; svíce, svíčka ; hvězda

Quando

když

Econverso

a obráceně, a vice versa

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Amplus

prostorný, velký, rozsáhlý