Burdigala

Význam: Bordeaux

Další latinský slovník

Maturesco

zrát, uzrát, dozrát

Teste

jak dosvědčuje (abl. abs., např. teste Apostolo anonpojed 103:12)

Praesum

být v čele, řídit, spravovat

Series

řetěz, řada ; kolo (tanec) ; spojitost

Ex

kvůli

Vilicatio

správcovství, hospodaření (ve Vg. jen tento význam ; L 16,2-4) ; hospodářství (DZ ; takto Int. Ioh. byl vyhnán od Božího trůnu a z nebeského "villicatio", podle Boz. dohl. "hospodářská stavení" ; DHC 309:13: in tali vilicatione [Lucifer] seduxit angelos)