Burdigala

Význam: Bordeaux

Další latinský slovník

Nondum

ještě ne

Gravis

hluboký (o zvuku, hlase, tónu) ; jadrný (o výroku) ; žírný (o půdě) ; vážný (o hříchu) ; nepřátelský, kladoucí překážky, činící potíže, nespravedlivý

Inter se concedere

dospět ke shodě, dospět ke kompromisu (asi ; Pražák I:269 nejasně)

Impregno

oplodnit

Paenitentiam agere

činit pokání ; litovat, želet, pociťovat lítost

Dego

trávit, prožívat (čas, život), žít